Login:
Heslo:Valná hromada Motorfans, z.s.

Motorfans, z.s. svolává na datum 12. 11. 2016 Valnou hromadu!

Datum: 3.11.2016 | Zhlédnuto: 2635x


Motorfans z.s. sídlem V. Nováka 1716/4, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU členů Motorfans z.s. ,
která se bude konat dne 12. listopadu 2016 od 12.00 hodin v malém sále restaurace Gerbera na adrese Mánesova 1803/3a, České Budějovice.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady Motorfans z.s.
2. Schválení programu Valné hromady Motorfans z.s.
3. Volby do představenstva Motorfans z. s.
4. Ples
5. Plánované výjezdy
6. Vánoční sbírka
7. Diskuze
8. Závěr

_________________________________

Práva a povinnosti členů:

1. Každý člen má právo:
a) účastnit se v plné míře činnosti spolku,

b) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a
tím se tak podílet na chodu spolku,

c) být informován o akcích a činnosti spolku,

d) zúčastnit se akcí pořádaných spolkem za podmínek jím stanovených,

e) volit do všech orgánů spolku, svobodně se vyjadřovat při volbě členů orgánů spolku. Být
volen má právo každý člen, který dovršil věk 18 let.

f) obracet se na kterýkoli orgán spolku s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy
na zlepšení práce spolku,

g) na požádání nahlédnout do údajů o hospodaření spolku,

h) podle svých schopností a možností přispívat k činnosti spolku a pracovat pro jeho rozvoj.
2. Každý člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku i usnesení valné hromady, jakož i další vnitřní normy spolku,
b) zaplatit členský příspěvek ve výši a splatnosti stanovené rozhodnutím představenstva, které
bude zveřejněno na webových stránkách spolku. Již zaplacený členský příspěvek není vratný
ani v případě zániku členství ve spolku.
c) pro vedení evidence členů sdělit představenstvu své osobní údaje včetně rodného čísla a
oznamovat mu jejich případné změny,
d) aktivně se podílet podle svých možností na plnění cílů spolku,
e) svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,

f) ctít zásady slušného chování a dbát o dobré jméno spolku.

 

____________________________________

Valné hromady se smí účastni pouze řádní členové fanklubu, kteří mají zaplaceny členské příspěvky. Členské příspěvky je možné zaplatit i přímo na místě konání valné hromady. Na valné hromadě bude možné vstoupit do fanklubu.

Nové volby do představenstva:

- kandidáti se mohou hlásit na mail motorfans (motorfans@email.cz) do 8. 11. 2016

- kandidáti zašlou základní údaje, stručné informace o své osobě či motivační řeč 

- voleno bude 5 členů (kandidáti musí být starší 21 let, musí být bezúhonní a musí být řádnými členy fanklubu – viz stanovy)

- volit smí všichni řádní členové starší 15 let (členové fanklubu junior nemají možnost volby)

Plná moc ke stažení: 

/userfiles/pn-moc-2016.doc

 

 Kandidáti do představenstva:

1) Žižka Jan
Přezdívka: Žíža
Věk: 36
Vzdělání: SPŠS, maturita
Číslo dresu:22
Na hokej chodím zhruba 18 let.
Ve Fanklubu nevím přesně, myslím si, že cca 8-10let. Permici mám 10let.

Ahoj, chtěl bych se přihlásil jako kandidát voleb do představenstva Motorfans z.s., konaných jako součást valné hromady, dne 12. listopadu 2016. K tomuto kroku jsem se odhodlal poté, co jsem si uvědomil, že bych se rád aktivně podílel na chodu fanklubu. Motorfans je pro mne velice důležité uskupení lidí kteří milují Motor stejně jako já a z nichž mnohé mohu považovat za své blízké přátele a kamarády. Na Motorfans mi velice záleží a záleží mi na tom, aby fungovalo stejně dobře jako doposud. Opravdu moc si vážím práce lidí ve vedení, kteří se o vše starají a díky nimž máme podle mého nejlepší fanklub v republice. Rád bych se stal jedním z nich, a pomohl jim v jejich počínání, jak nejlépe dovedu aby Motorfans fungovalo nadále tak jak má. Věřím, že ve svém věku mám již určité zkušenosti, které mi v tom mohou pomoci a své povinnosti, pokud budu zvolen, budu vykonávat nejen hlavou ale i srdcem. Srdcem Motoráka

Děkuji. Jan „Žíža“ Žižka

2) Vágner Pavel

Přezdívka: Pajky

Kandiduju i letos,protože snad ještě mám co nabídnout se svýma zkušenostma.Jinak občas toho mam plný kecky,ale tak nějak pořád mě ta práce naplňuje,hlavně když se nějaká akce povede :-) A jestli mam dát ještě info o sobě,tak je mi krásných 24 :-D néé kecám, 42 ale vypadá to líp(a mam to i na dresu) A na hokej chodim snad od 10ti let a jako předseda jsem ve funkci od roku 2002. To je snad všechno.
 
3) Pavlíčková Hana
Přezdívka: Dračice

Jsem Hanka Pavlíčková, ale většina lidí mě z hokeje zná pod přezdívkou Dračice. Je mi 24 let, jsem bubenice v našem kotli a již jsem byla ve vedení Motorfans. Jsem v 5. ročníku na Jihočeské Univerzitě v ČB, učitelství 1. stupeň. Na hokej jsem chodila už jako malá s taťkou fandit bratrancovi. Sama s kamarády a teď i taťkou chodím na Motor přes 10 let. Stejně tak dlouho jsem ve fanklubu. Věnovat se věcem kolem fanklubu mě baví. Moje hlavní pracovní fanklubácká náplň je organizace výjezdů, ale jinak ve vedení všichni děláme všechno. ;-) Ráda své působení ve vedení Motorfans prodloužím. 

4) Stifter Robert

Přezdívka: Robíňo

Co bych o sobě napsal? Je mi 27,ve fanklubu jsem nějakým devátým rokem a celkově na hokej chodím nějakých 15 let. Především mě znáte jako jednoho ze "spíkrů". Ve vedení fanklubu jsem druhým rokem a nehodlám končit,protože mám stále co nabídnout a je to pro mě svým způsobem "zábava" se podílet na nejrůznějších akcích. 

5) Jiří Kubů

Přezdívka: Kubík

Ahoj, je mi 26 let, ve fanklubu už jsem skoro 11 let a ve vedení fanklubu třetím rokem. Na hokeji občasně bubnuji a vytvářím grafickou podobu např. plakátů, jízdenek a upoutávek. Jako ostatní v nynějším vedení, tak i já už toho máme z výjezdové stránky mnoho za sebou a těšíme se na další akce, které máme pro vás připravené a připravovat budeme.

6) Eliška Hořejší

Přeždívka: Elí
Věk: Osmnáct bylo, řidičák mám a své třicátiny jsem si ještě nenaplánovala.
 
Ve fanklubu jsem již nějakých 8 let, ale na hokej chodím od malička, ještě na starý staďák s taťkou.
Jinak do kotle chodím aktivně těch 8 let. Pravidelně se účastním většiny výjezdů, nejen Slavie nebo Jihlavy....
Mezi fanoušky, hráči (současnými i bývalými) i lidmi, kteří se starají o každodenní chod klubu mám spoustu kamarádů a známých.
S většinou z nich se vídám nejen na domácích utkáních, ale i ve svém volném čase.
Už díky tomu si myslím, že můžu Vám všem a hlavně vedení pomoci s organizací výjezdů a všech akcí týkajících se fanklubu.
Motor je nedílnou součástí mého života, a proto kandiduji do představenstva fanklubu. 
Ráda bych nabídla své schopnosti k uplatnění ve všech aspektech jež tato funkce zahrnuje.
Motor je moje rodina a pro rodinu udělám všechno.
 
PS: Čisté autobusy pro všechny!